کود شيميائی اوره لردگان(تقدم)  ١٤٥    ٨٧فنر خاور  ٣,٨٨٦    ١,١٩٨بیمه کارآفرین  ١,٠٦٩    ٢٣٠کاشی صدف  ١,٤٢٢    ١٣٢مرآت پولاد  ١,١٧٢    ١٠٨شیشه قزوین  ١,٢٠٧    ١١١صنعتی دریایی ایران  ٩,٨٣٢    ٩٠١گسترش صنایع پیام  ٢,٣٥٠    ٢١٥کارخانجات مخابراتی ایران  ٧٦٨    ٧٠صنعتی آبگینه  ٧٥٨    ٦٩
ساختمانی نام آوران  ٨١٢    -٩٠امور رفاهي كارگزاران پارس  ١,٥١٩    -١٦٨پتروشیمی فسا  ١,٣٠٥    -١٤٤توسعه آرين  ٨٥٨    -٩٤س.توسعه و عمران استان اردبيل  ٦٤٦    -٦٥داروئي داروپخش(تقدم)  ١,٦٦٦    -١٥١مس تکنار  ٤,٥٨٢    -٤٠٠صنعتي‌سديد  ٣,٣١٧    -٢٨٧صنایع بسته بندی ایران  ٨٢٤    -٦٨ساختمان اصفهان  ٨٣٦    -٦٨
 • اخبار
 • اطلاعیه های سازمان
 • تحليل سهام
 • تحليل روزانه
 • نبض بازار
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player
ارزش : ٧٩,٧٥٥.٦       تغييرات :  ١٥٨.٧
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
کود شيميائی اوره لردگان(تقدم) ١٤٥ ٨٧ ١٥٠
فنر خاور ٣,٨٨٦ ١,١٩٨ ٤٤.٥٧
بیمه کارآفرین ١,٠٦٩ ٢٣٠ ٢٧.٤١
کاشی صدف ١,٤٢٢ ١٣٢ ١٠.٢٣
مرآت پولاد ١,١٧٢ ١٠٨ ١٠.١٥
شیشه قزوین ١,٢٠٧ ١١١ ١٠.١٣
صنعتی دریایی ایران ٩,٨٣٢ ٩٠١ ١٠.٠٩
گسترش صنایع پیام ٢,٣٥٠ ٢١٥ ١٠.٠٧
 • ارز
 • سکه
عنوان قیمت تغییرات
يورو ٣,٥٣٦ (١٢)
يكصد ين ژاپن ٢,٩٠٩ (٧)
ريال عربستان ٨٦٤ ٠
دلار آمريكا ٣,٢٤٤ ١
پوند ٤,٢٠٠ ٣٦
دلار كانادا ٢,٣٧٥ (١٥)
درهم امارات ٨٨٣ ٠
 
 • شاخص هاي جهاني
عنوان قیمت تغییرات
FTSE 100 ٧,١٦٥ (٥٤)
Djstoxx 50 ٣,٥٥٩ (٢٤)
Nikkei ١٩,٢٤٠ ٩
S&P 500 ٢,٣٨٠ (٥)
Dow Jones ٢٠,٨٧٤ (٨١)
 
 
 
 • فلزات رنگین
عنوان قیمت تغییرات
هر اونس طلا ١,٢٦٨ ٤
هر اونس نقره ١٧ ٠
روي ٢,٦٣٩ ٤٩
آلومينيوم ١,٩٣٠ (١٣)
مس ٥,٦٨٨ ٣٦
قلع ١٩,٨٥٠ ٣٢٥
سرب ٢,٢٨٠ ١٠٧
نيكل ٩,٤٨٥ ٢٥٠
کدال بورس کالا

© 2013 Amin Avid Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com