كشت و صنعت آبشيرين  ٢,٠٠٠    ١,٠٢٥تولیدی پلاستیک شاهین  ٤,٥٧٧    ٧٣٩بيمه تعاون  ٧١٠    ٨٢پگاه خراسان  ٢,٨٤٥    ٣٠٨داروسازي شهيد قاضي  ٢١,٩٢٨    ٢,٢٠٠سرمايه گذاري چشم انداز توسعه شمال  ١,١٧٤    ١٠٨وثوق امین  ٢,٨٢٨    ٢٥٧پتروشيمي‌ اصفهان  ٢,٢١٤    ٢٠١آلومتک  ١,٧٢٣    ١٥٣توليد مواداوليه الياف مصنوعي  ١,١٢٤    ٩٧
کارتن مشهد  ٢,٠٦٤    -٤٨٩بيمه آرمان  ٩٥٠    -١٥٠صنایع پتروشیمی دهدشت  ١,٣٤٢    -١٤٢بیمه دانا(تقدم)  ١,٤٣٢    -١٤٧فروشگاه رفاه  ٧,٩٧٠    -٨٠٠علف کش  ٥,٠١٦    -٤٨٦ايران تاير  ٢,٣٠٩    -١٧٠صنعتی آبگینه  ٦٥٦    -٤٧سولیران  ٦,٦٩٤    -٣٧٩مرجان كار(تقدم)  ٥,٢٠٨    -٢٧٤
 • اخبار
 • اطلاعیه های سازمان
 • تحليل سهام
 • تحليل روزانه
 • نبض بازار
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player
ارزش : ٩٥,٢٢٧.٤٧       تغييرات :  ٩١.٠٧
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
كشت و صنعت آبشيرين ٢,٠٠٠ ١,٠٢٥ ١٠٥.١٣
تولیدی پلاستیک شاهین ٤,٥٧٧ ٧٣٩ ١٩.٢٥
بيمه تعاون ٧١٠ ٨٢ ١٣.٠٦
پگاه خراسان ٢,٨٤٥ ٣٠٨ ١٢.١٤
داروسازي شهيد قاضي ٢١,٩٢٨ ٢,٢٠٠ ١١.١٥
سرمايه گذاري چشم انداز توسعه شمال ١,١٧٤ ١٠٨ ١٠.١٣
وثوق امین ٢,٨٢٨ ٢٥٧ ١٠
پتروشيمي‌ اصفهان ٢,٢١٤ ٢٠١ ٩.٩٩
 • ارز
 • سکه
عنوان قیمت تغییرات
 
 
 
 
 
 
 
 
 • شاخص هاي جهاني
عنوان قیمت تغییرات
FTSE 100 ٧,٧٧٨ ٠
Djstoxx 50 ٣,٥٧٣ ٠
Nikkei ٢٣,٠٢٦ ٩٦
S&P 500 ٢,٧١٢ ٠
Dow Jones ٢٤,٧١٥ ٠
 
 
 
 • فلزات رنگین
عنوان قیمت تغییرات
هر اونس طلا ١,٢٨٨ (٥)
هر اونس نقره ١٦ ٠
روي ٣,٠٨٠ ٠
آلومينيوم ٢,٢٩٧ ٠
مس ٦,٧٨٣ ٠
قلع ٢٠,٦٧٥ ٠
سرب ٢,٣٣٠ ٠
نيكل ١٤,٧٥٠ ٠
کدال بورس کالا

© 2013 Amin Avid Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com