‌بسته‌بندي‌ مشهد  ١,٣٤٣    ١,١٠٠سرمايه گذاري نيرو(تقدم)  ٣٤٨    ٢١٥ورزيران  ٣٣,٨٦٠    ١٢,١٧١آذریت  ٧,٥٦٦    ٢,٤٢٥سرمايه گذاري نيرو  ١,٣٦٨    ٢٥٤سیمان لارستان  ١,٣٣٩    ١٧٩کاشی صدف  ٢,١٦٠    ٢٥٨اشتاد ایران  ٤,٩٤٧    ٤٥٣فلات ایرانیان  ٢,٤٣٠    ٢٢٢صنایع بسته بندی ایران  ٣,١٢٥    ٢٨٥
توليد مواداوليه الياف مصنوعي  ٢,٠٧٥    -٨٥٤کارتن مشهد  ٢,٠٠٠    -٤٢٤س.کارکنان صنعت برق زنجان وقزوي  ٣,٩١٠    -٧٣٠صنعتي‌سديد  ٤,٥٦٢    -٤٩٦پتروشیمی فسا(تقدم)  ٣٧    امور رفاهي كارگزاران پارس  ٥,٥٥٦    -٥٨٧توس گستر  ١,٨٤٢    -١٨٥معيار صنعت پارس  ١,٦٩٥    -١٦٩صنایع پتروشیمی دهدشت  ١,٤١٩    -٩٩ارس صبا  ٤,٦٦٦    -٣٢٤
 • اخبار
 • اطلاعیه های سازمان
 • تحليل سهام
 • تحليل روزانه
 • نبض بازار
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player
ارزش : ٩٨,١٥٧.٣       تغييرات :  ٨.٨
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
‌بسته‌بندي‌ مشهد ١,٣٤٣ ١,١٠٠ ٤٥٢.٦٧
سرمايه گذاري نيرو(تقدم) ٣٤٨ ٢١٥ ١٦١.٦٥
ورزيران ٣٣,٨٦٠ ١٢,١٧١ ٥٦.١٢
آذریت ٧,٥٦٦ ٢,٤٢٥ ٤٧.١٧
سرمايه گذاري نيرو ١,٣٦٨ ٢٥٤ ٢٢.٨
سیمان لارستان ١,٣٣٩ ١٧٩ ١٥.٤٣
کاشی صدف ٢,١٦٠ ٢٥٨ ١٣.٥٦
اشتاد ایران ٤,٩٤٧ ٤٥٣ ١٠.٠٨
 • ارز
 • سکه
عنوان قیمت تغییرات
يورو ٥,٤٨٤ ٨٧١
يكصد ين ژاپن ٣,٤٥١ (٤١)
ريال عربستان ٩٩١ ١
دلار آمريكا ٣,٧١٧ ٢
پوند ٥,١٩٩ (١٥)
دلار كانادا ٢,٩٣٦ (٢٦)
درهم امارات ١,٠١٢ ١
 
 • شاخص هاي جهاني
عنوان قیمت تغییرات
FTSE 100 ٧,٢٤٦ (٤٨)
Djstoxx 50 ٣,٤٣٥ ٩
Nikkei ٢١,٩٠٢ (١٩٨)
S&P 500 ٢,٧١٦ (١٦)
Dow Jones ٢٤,٩٦٤ (٢٥٥)
 
 
 
 • فلزات رنگین
عنوان قیمت تغییرات
هر اونس طلا ١,٣٢٧ (٢٠)
هر اونس نقره ١٦ ٠
روي ٣,٥٨٧ (٣١)
آلومينيوم ٢,٢٣٩ ٥٠
مس ٧,٠٢٧ (١٣٢)
قلع ٢١,٥٠٠ (٤٠٠)
سرب ٢,٥٦٩ (٧١)
نيكل ١٣,٦٥٠ (٣٨٠)
کدال بورس کالا

© 2013 Amin Avid Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com