اختيارخ فولاد-3800-1398/02/31  150    110اختيارخ اخابر-3000-1398/03/29  149    100پتروشيمي فارابي  1,330    559سرمايه گذاري معادن و فلزات(تقدم)  2,773    977اختيارخ خودرو-3200-1398/03/19  922    200صنایع بسته بندی ایران  1,500    279توسعه و عمران کرمان  12,328    2,284اختيارخ پارسان-4400-1398/03/26  600    110اختيارخ خودرو-3400-1398/03/19  712    89عمران قزوین  4,817    454
اختيارخ اخابر-2800-1398/03/29  1    -112اختيارخ فملي -4000-1398/02/25  25    -273اختيارخ شبندر-15000-98/02/18  100    -68آرتاویل تایر  7,136    -3,137اختيارخ شبندر-14000-98/02/18  351    -45اختيارخ رمپنا-4815-1398/03/12  650    -73سيمان ني ريز(تقدم)  15,433    -1,702س.آرين توسكا  5,658    -601بيمه تجارت نو (50% پرداخت شده)  2,548    -270بيمه تجارت نو (50% پرداخت شده)(تقدم)  1,535    -144
 • اخبار
 • اطلاعیه های سازمان
 • تحليل سهام
 • تحليل روزانه
 • نبض بازار
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player
ارزش : 203,776.89       تغييرات :  (0.21)
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
 • ارز
 • سکه
عنوان قیمت تغییرات
 
 
 
 
 
 
 
 
 • شاخص هاي جهاني
عنوان قیمت تغییرات
 
 
 
 
 
 
 
 
 • فلزات رنگین
عنوان قیمت تغییرات
 
 
 
 
 
 
 
 
کدال بورس کالا

© 2013 Amin Avid Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com